Πολιτικές ξενοδοχείου: Check In 13:00 - 22:00 ώρες, Check out 11:00 ώρες Για ακυρώσεις άνω των 21 ημερών πριν την άφιξη δεν υπάρχει χρέωση.

Για ακυρώσεις μετά την παρέλευση 21 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, ο πελάτης πρέπει να καλύψει το 100% του συνολικού κόστους της διαμονής του.